Transitie JZ

 

Aan alle ouders van minderjarige kinderen!

 

 

 

Praat met elkaar over Transitie Jeugdzorg 

 

Vanaf 1 januari 2015 gaat alle zorg rond het kind naar de gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk en moeten alles betalen. Om te voorkomen dat de kosten de pan uitrijzen gaat de gemeente waarschijnlijk inzetten op preventie en ‘eigen kracht’. Dit is een goede zaak. Maar er kan ook meer nodig zijn. Denk aan gezinnen met een specialistische zorgvraag, bijvoorbeeld voor kinderen met ADHD, autisme, slachtoffers van huiselijk geweld en/of een trauma.
Het is de bedoeling dat de kinder- en jeugdpsychiatrie (specialistische zorg waar deze kinderen 
begeleid worden) ook door de gemeente geregeld gaat worden. 

Nu zult u misschien denken dat dit op uw gezin niet van toepassing is, dat is natuurlijk wat iedereen hoopt. Maar klachten/problemen met een psychische oorzaak komen in alle lagen van de bevolking en op alle leeftijden voor. Dit kan door een aangeboren stoornis maar kan ook door trauma zijn. Als u het voorrecht heeft hiermee niet belast te zijn in uw gezin, kan het in uw (nabije) omgeving anders zijn. Mogelijk is in uw familie of uw vrienden kring een kind dat met psychische problemen kampt. In uw woonomgeving of op school kunnen speelkameraadjes of klasgenootjes problemen hebben wat vervolgens úw kind kan beïnvloeden.

 

Dit alles klinkt zwaar en beangstigend. Dat is niet wat we u willen aanpraten. Wat we wel willen is dat onze kinderen een goede toekomst tegemoet gaan. We willen ook, wanneer eerder genoemde problemen zich voor doen, dat onze kinderen de beste hulp ‘professionele hulp’ zullen krijgen. 

Het is geen griepje wat over gaat, met een paracetamolletje of sinasprilletje, waarover we spreken en ook geen mazelen waarvoor al lang een inenting is. Nog minder te vergelijken met een gebroken arm of een snee van de gebroken ruit, dat geneest wel met een gipsje of verbandje. 

 

Deze problemen zie je niet. Daarom is het zo belangrijk dat gedragsproblemen, leerproblemen, sociale problemen, achterstand bij de sociale ontwikkeling enz. serieus genomen worden. Zeker in deze maatschappij waar de verwachtingen van ieder mens, groot of klein, al zo hoog liggen, is dat voor een kind extra zwaar. Weet u dat momenteel 5 tot 7% van de jeugd gebruik maakt van de Jeugd GGZ. Dat is 1 á 2 kinderen per klas.

 

 

 

 

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot en met 17 jaar. Als symptomen bij een kind duiden op een ernstige psychische stoornis komt de specialistische jeugd-ggz in beeld. De behandeling van complexe psychische stoornissen of van een combinatie van psychische en lichamelijke problemen gebeurt door psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen. Zij hebben kennis van psychische aandoeningen die het gevolg zijn van biologische, psychologische en omgevingsfactoren. De behandelaars zijn gespecialiseerd in de psychische ontwikkeling van kinderen en de samenhang met opvoedings- en gedragsproblemen. De hulpverleners uit de ggz zijn ook actief in de samenwerking met andere jeugdzorgorganisaties en het onderwijs. Zij adviseren over omgaan met psychische stoornissen en het aanleren van een psychisch gezonde leefstijl. De ggz betrekt ook ouders bij de behandeling.(bron:factsheet specialistische jeugd-ggz)Met dit verhaal, waar velen onder u waarschijnlijk niet bij stil gestaan hebben, hoop ik dat u zult gaan nadenken en er met elkaar over gaat praten.

Ik ben er zeker van dat gemeenten alle zeilen zullen bijzetten, goed voor onze jeugd te zorgen want ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’! Maar de grote vraag is of gemeenten in staat zijn deze, door de overheid opgelegde, zware taak op verantwoorde wijze te vervullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleine greep uit wat er over de Transitie Jeugd Zorg te vinden is.

 

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Robert-Vermeiren/Blogbericht-Robert-Vermeiren/132099/Mr.-van-Rijn-jeugdzorg-schreeuwt-om-competente-poortwacht.htm
De jeugdzorg mist een poortwacht, een ‘huisartspost’ voor het sociaal-psychische domein. Dat zou dé plek moeten zijn waar gezinnen met noden heengaan, om deskundig geholpen te worden. 

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Menno-Oosterhoff/Blogbericht-Menno-Oosterhoff/132798/Gemeentes-weet-u-wat-u-te-wachten-staat.htm
Gemeentes lijken er tot nu toe nog wel zin in te hebben. Binnen het nieuwe stelsel krijgen zij de kans eindelijk orde op zaken te stellen. De vraag is of gemeentes daar wel zo blij mee moeten zijn. 

 http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Menno-Oosterhoff/Blogbericht-Menno-Oosterhoff/133751/Geachte-Tweede-Kamerleden-1.htm
Hierbij willen wij onze grote zorg uiten over het wetsvoorstel waarbij de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen overgeheveld wordt naar de gemeente.
 

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Menno-Oosterhoff/Blogbericht-Menno-Oosterhoff/135648/Dokter-Overheid-en-zijn-assistent-Gemeente.htm
Voor wie het nog niet weet: De overheid wil niet alleen de provinciale jeugdzorg maar ook de gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening inrichten als een gemeentelijke voorziening. 

 http://meedogenloos.nl/2013/06/03/decentralisatie-jeugdzorg-naar-gemeenten-een-virtueel-praktijkvoorbeeld/
Een virtueel verhaal van familie de Vries; vader, moeder en 1 zoon van 16. Vader buschauffeur en moeder manager van een customerservice afdeling. 

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Robert-Vermeiren/Blogbericht-Robert-Vermeiren/135938/Over-de-FYRA-en-de-transitie.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Bestuurders en beleidsmakers waren het er over eens, een hogesnelheidstrein zou de reiziger ongekend voordeel opleveren. 

http://blogs.kenniscentrum-kjp.nl/angelique-bergsma/2013/08/29/anders-net-zo-normaal/
Anders, net zo normaal.

http://www.petitiejeugdggz.nl/
Laat de jeugd-ggz niet verdwijnen uit de zorgverzekeringswet. 

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/campaign/item/detail/1833025/51199/user/200868/Politieke-PROPAGANDA-jeugdpsychiatrie-wordt-gestraft-om-het-vertrouwen-van-vele-ouders-.dhtml
....want de regering ontkent het bestaan van bepaalde kwalen. (Het gaat om zeer ernstige problemen en ziekten van mentale aard). 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1363661
In de uitzending van Levy van 2 september werd pijnlijk duidelijk dat gemeenten geen idee hebben wat geestelijke gezondheidszorg voor kinderen inhoudt en waar ze aan beginnen als ze dat bij de transitie op hun bordje krijgen.

http://moetenwenietwillen.nl/blog/2013/08/20/ambtenaren-6-dagen-psyciatrische-cursus-dan-beslissen-over-uw-kind-32935
Ambtenaren krijgen 6 dagen een psyciatrische cursus, kunnen dan beslissen over uw kind

http://www.youtube.com/watch?v=Vw2ZTVYYn_s 
Donderdag 5 september sprak Robert Vermeiren voor de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze commissie houdt een Rondetafelgesprek over de voorgenomen Jeugdwet.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Menno-Oosterhoff/Blogbericht-Menno-Oosterhoff/136902/Er-volgt-nu-een-keuzemenu.htm
Vrijdagavond, tien uur. Ik heb dienst en word gebeld door de psychiater van het Martiniziekenhuis Groningen. Er is op de spoedpoli een 17-jarig meisje, die op een houseparty onwel geworden is. Ze is verward. Of ik haar kan beoordelen. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Over de FYRA en de transitie

 

Anders, net zo normaal

Anders, net zo normaal

Anders, net zo normaal

Anders, net zo normaal

Anders, net zo normaal

Anders, net zo normaal

Een flink deel van de gezondheidszorg voor kinderen wordt opgeheven.....

Politiek doet medische experimenten met kinderen!
 

Ambtenaren: 6 dagen psychiatrische cursus, dan beslissen over uw kind

Ambtenaren: 6 dagen psychiatrische cursus, dan beslissen over uw kind

Ambtenaren: 6 dagen psychiatrische cursus, dan beslissen over uw kind

Er volgt nu een keuzemenu