PGB

 

Bij welk loket moet ik na 1 januari 2015 zijn? Wat zijn uw overgangsrechten

Vanaf 2015 gaan er nieuwe wetten gelden in de zorg. De Awbz gaat verdwijnen, daarvoor in de plaats komt de Wlz, de Wet langdurige zorg. Niet iedereen die nu in de Awbz zit, gaat over naar de Wlz. Het kan zijn dat u uw zorg voortaan van uw gemeente (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet) en/of van uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) gaat krijgen. Om te voorkomen dat in het overgangsjaar 2015 iemand tussen wal en schip valt, heeft het kabinet overgangsrecht voor bestaande budgethouders geregeld. Wat gebeurt er met u na 1 januari 2015?

Hieronder zijn zoveel mogelijk situaties beschreven. Bij elke situatie staat beschreven wat er per 1 januari 2015 gaat veranderen. Om dit allemaal te kunnen lezen, dient u INGELOGD te zijn. Staat uw situatie er niet bij? Laat het ons dan weten via het contactformulier.

Let op: Nog niet definitief!

Zolang alle wetten nog niet zijn goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer, bestaat er nog geen volledige zekerheid. U moet zich dan ook realiseren dat de informatie die Per Saldo u geeft, nog kan veranderen. De stand van zaken op dit moment is dat:

 • de Jeugdwet door beide Kamers is aangenomen en ingaat per 1 januari 2015
 • de Wmo nog door de Eerste Kamer moet worden aangenomen (juli)
 • de Wlz en de wetswijzigingen in de Zvw moeten nog door beide Kamers  worden goedgekeurd

Het is afwachten of voor alle wetten de streefdatum van 1 januari 2015 gehaald gaat worden. Is dat het geval, wat betekent dat dan in uw situatie, nogmaals, volgens de informatie die op dit moment bij Per Saldo bekend is.

Wat is uw woonsituatie?

 • Uw kind is jonger dan 18 en woont thuis

 • Uw kind is jonger dan 18 en woont thuis met een zzp-GGz
 • Uw kind is jonger dan 18 en woont in een wooninitiatief
 • Uw kind is jonger dan 18, woont thuis, heeft een laag zzp en gaat in een wooninitiatief wonen
 • U woont thuis, u hebt een indicatie in functies en klassen
 • U woont thuis, u hebt een hoog zzp-GGz
 • U woont thuis, u hebt een hoog zzp-VV, -VG, -LVG, -LG, -ZG
 • U woont thuis, u hebt een laag zzp-GGz
 • U woont thuis, u hebt een laag zzp-VV, -VG, -LVG,- LG, -ZG
 • U woont thuis, u hebt een laag zzp en u wilt in een wooninitiatief of ADL-clusterwoning gaan wonen
 • U woont thuis, u hebt een laag zzp en u wilt over een X-aantal jaren in een wooninitiatief of ADL-clusterwoning gaan wonen
 • U woont op 31 december 2014 in een wooninitiatief of ADL-clusterwoning (Fokus) met een zzp-GGz
 • U woont op 31 december 2014 in een wooninitiatief of ADL-clusterwoning (Fokus) met zzp-VV, -VG, -LVG, -LG, -ZG

Klik in de inhoudsopgave op de beschrijving van de situatie waarin u verkeert. Voor leden is de inhoudsopgave doorklikbaar. U dient hiervoor ingelogd te zijn.

Nog geen lid en wilt u dit ook lezen? Ga naar Lid worden.

Terug naar boven


Wat doet Per Saldo?

Per Saldo komt voortdurend op voor de belangen van budgethouders. Op het ministerie, bij de staatssecretaris, bij de politieke partijen, bij instanties. Er wordt opheldering gevraagd over onduidelijkheden, voorstellen gedaan voor verbetering. Leest u de nieuwsberichten van Per Saldo, zoals:

 

Terug naar boven


Wat kunt u nu al doen?

Houdt u de informatie op de website van Per Saldo in de gaten.

In nieuwsberichten en in het weblog van Aline Saers staan de nieuwste ontwikkelingen.

Stuur een brief aan uw gemeente

Laat uw gemeente weten welke zorgvraag zij van u kunnen verwachten. Vul de voorbeeldbrief aan met uw persoonlijke gegevens en stuur deze op naar uw eigen gemeente. Daarmee geeft u uw gemeente de gelegenheid zich eerder voor te bereiden op uw persoonlijke zorgvraag.
Hier kunt u de voorbeeldbrief downloaden.

 

Bericht geplaatst op 19 mei 2014

Bericht is op onderdelen aangepast op 20 mei 2014

 

Bron: http://www.pgb.nl/nieuw-wat-verandert-de-komende-jaren/bij-welk-loket-moet-ik-na-1-januari-2015-zijn-wat-zijn-uw-overgangsrechten